"Кыргызстандагы Коомдук Кеңештерине жарандык коомдун катышуусун күчөтүү" Долбоору


Des Volkes Stimme für mehr Demokratie (de)
  

Mit Stacheln für die Pressefreiheit (de)
  

Форум Малых Общественных Советов и Открытой диалоговой платформы №3 в Баткенской области 

Открытая диалоговая платформа в Кыргызской Республике, г. Бишкек
 

Открытая диалоговая платформа №2 в Кыргызской Республике, с. Беловодское
 

Исследование деятельности Общественных Советов государственных органов Кыргызской Республики (ОСГО КР)
 

Впервые в Кыргызстане. Первая открытая диалоговая платформа общественных советов на национальном и региональном уровнях. Бишкек, 17 апреля. Впервые после обретения независимости Кыргызстана в 1991 году члены общественных советов государственных органов столицы города Бишкек и регионов Кыргызстана встретились на диалоговой площадке...


KTRK-audio
  

Руководство-справочник по развитию деятельности Малых Общественных Советов в КР (кыр.)
 

Руководство-справочник по развитию деятельности Малых Общественных Советов в КР (рус.) 

http://www.ktrk.kg
  

https://kaktus.media
 

https://kaktus.media
  


Канал YouTube

Булан Институнун кичи гранттык долбоорунун башталышы тууралуу пресс релиз

Каракол шаарындагы облусттук конференция

Булан Институнун "Мектеп жана жаны муун" атуу телекорсотуусу


Кичи гранттык сунуштар Конкурсунун жыйынтыктары тууралуу жарыя

Баткен облусунда откон Кичи Коомдук кенештердин Курултайы тууралуу маалымат, www.azattyk.org