"Кыргызстандагы Коомдук Кеңештерине жарандык коомдун катышуусун күчөтүү" Долбоору

Долбоордук иш - 2018

Действие / Месяц 2018
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Бишкек ш. 10 долбоордук семинар өткөрүү (Мамлекеттик органдарынын кызматкерлери жана Коомдук кеңештердин мүчөлөрү үчүн).                        
Кичи гранттар программасы (10 долбоорго чейин, ӨЭУ Коомдук Кеңештер жана массалык маалымат каражаттары менен өнөктөштүктө).                        
8 диалогдук платформалар (региондук Кичи Коомдук Кеңештер жана Бишкектеги мамлекеттик органдардын Коомдук Кеңештер ортосунда).                        
PR иш чаралар (а.и. пресс-конференциялар, басма сөз жана интернет ММК, ТВ/радио көрсөтүү, Бишкекте жана региондордо журналисттер үчүн окутуулар).                        
Жергиликтүү жана эл аралык эксперттерден журналисттер жана региондук Кичи Коомдук Кеңештер үчүн кошумча окутуулар.                        
Укуктук компонент (атайын экспертиза, кызыктык топтор менен талкулоо, эдвокаси, коомдук угуулар жана окутуулар).                        
Жыйынтыктоочу конференция (баалоо, кийинки иш-чараларды даярдоо жана Уюм-Тапшырыкчыга отчет берүү).