"Ачык коомчулук – ачык маалымат каражаттары" Долбоору

2021-жылы медиа адистери үчүн региондордо практикалык семинарлар

Регион  Дата 
Нарын облусу. Нарын шаары  06.10.2021 
Ысык-Көл облусу. Каракол шаары  08.10.2021 

2021-жылдын маектешүү аянтчалары

Регион  Дата 
Чүй облусу. Бишкек шаары  24.02.2021 
Ош облусу. Ош шаары  18.03.2021 
Джалал-Абад облусу. Джалал-Абад шаары  22.04.2021 
Талас облусу. Талас шаары  27.05.2021 
Нарын облусу. Нарын шаары   17.06.2021 
Баткен облусу. Баткен шаары  08.07.2021 
Ысык-Көл облусу. Каракол шаары  29.07.2021 

ЖМК өкүлдөрү жана ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренингдер 2021-жылы

Регион  Дата 
Чүй облусу. Бишкек шаарык  25.02.2021
26.02.2021 
Ош облусу. Ош шаары  16.03.2021
17.03.2021 
Джалал-Абад облусу. Джалал-Абад шаары  20.04.2021
21.04.2021 
Талас облусу. Талас шаары  25.05.2021
26.05.2021 
Нарын облусу. Нарын шаары   16.06.2021
17.06.2021 
 Баткен облусу. Баткен шаары 06.07.2021
07.07.2021 
Ысык-Көл облусу. Каракол шаары  27.07.2021
28.07.2021 

Кичи Коомдук Кеңештердин (ККК) жыйындары жана ККК үчун каскаддык окутуулар 2021-жылы

Регион  Кичи Коомдук Кеңештердин (ККК) жыйындары  ККК үчун каскаддык окутуулар  
Чүй облусу. Дон-Арык айылы  05.03.2021  05.03.2021 
Чүй облусу. Беловодск айылы  12.03.2021  12.03.2021 
Ош облусу  15.03.2021  27.03.2021
01.04.2021 
Джалал-Абад облусу  05.04.2021  Апрель 
Талас облусу  17.05.2021  Май 
Баткен облусу  07.06.2021  Июнь 
Нарын облусу  21.06.2021  Июнь 
Ысык-Көл облусу  05.07.2021  Июль 

Расписание тренингов с сентября по октябрь 2020 г.

Регион Дата / Название
Ысык-Көл облусу. Каракол шаары

01.07.2020 ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг

02.07.2020 ЖМК өкүлдөрү үчүн тренинг

Талас облусу. Талас шаары 15.09.2020 ЖМК өкүлдөрү жана ККК мүчөлөрү жана активисттер
Нарын облусу. Нарын шаары

18.09.2020 ЖКК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг

19.09.2020 ЖМК өкүлдөрү үчүн тренинг

Джалал-Абад облусу. Джалал-Абад шаары

22.09.2020 ЖМК өкүлдөрү үчүн тренинг

23.09.2020 ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг

Чүй облусу. Арал айылы

26.10.2020 ЖМК өкүлдөрү үчүн тренинг

27.10.2020 ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг

Баткен облусу. Баткен шаары 19.11.2020 ЖМК өкүлдөрү жана ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг
Ош облусу. Ош шаары 20.11.2020 ЖМК өкүлдөрү жана ККК мүчөлөрү жана активисттер үчүн тренинг
Биз "сookie-куки" файлдарын биздин сайтта колдонобуз. Кээ бир файлдар (cookie материалдарын көзөмөлдөө) сайттын иштѳѳсүнѳ жана колдонуучунун тажрыйбасы жакшыртууга жардам берет, ал эми алардын ичинен кээ бирлери, сайттын иштөөсүн камсыз кылууга зарыл.
Сиздер куки файлдарын колдонууга уруксат берүү же бербѳѳ боюнча чечимди ѳзүңүздѳр кабыл аласыздар. Кѳңүл бурчу нерсе: эгер куки материалдарын колдонууга урукчат бербеген учурда, сайттын баардык функцияларын колдоно албай каласыздар.