"Ачык коомчулук – ачык маалымат каражаттары" Долбоору

Европа Биримдигинин Өкүлчүлүгү
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_ky

 

Кызматташ оноктоштор:

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы, Бишкек
www.ombudsman.kg

«Ынтымак» Коомдук Регионалдык Телерадиокомпаниясы, Ош
www.yntymak.kg

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти, Бишкек

Кыргыз Республикасынын журналисттеринин коз карандысыз союзу, Бишкек

Мамлекеттик органдардын коомдук кенештеринин координациялык кенеши, Бишкек

Кыргыз Республикасынын Телерадиокомпаниялардын Ассоциациясы, Бишкек

Кыргыз Республикасындагы Интерньюс окулчулугу, Бишкек
www.internews.kg

Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары бирлиги, Бишкек
www.kyrgyzmedia.com

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети
www.ict.gov.kg

Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, Бишкек
www.mlsp.gov.kg

 

Биз "сookie-куки" файлдарын биздин сайтта колдонобуз. Кээ бир файлдар (cookie материалдарын көзөмөлдөө) сайттын иштѳѳсүнѳ жана колдонуучунун тажрыйбасы жакшыртууга жардам берет, ал эми алардын ичинен кээ бирлери, сайттын иштөөсүн камсыз кылууга зарыл.
Сиздер куки файлдарын колдонууга уруксат берүү же бербѳѳ боюнча чечимди ѳзүңүздѳр кабыл аласыздар. Кѳңүл бурчу нерсе: эгер куки материалдарын колдонууга урукчат бербеген учурда, сайттын баардык функцияларын колдоно албай каласыздар.