EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina

Titlul proiectului: EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina
Ţarile implicate: Moldova, Ukraina
Durata proiectului: 2.5 ani (2020 - 2022)
Buget (in milioane €): €1.66 million
Scurtă descriere Proiectul contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului său EU4Youth.
Principalele obiective ale proiectului Obiectivele proiectului sunt:
  • îmbunătățirea cadrului legal pentru antreprenoriatul social (AS) în Moldova și stabilirea legislației respective pentru Ucraina în baza celor mai bune practici ale Moldovei;
  • îmbunătățirea capacității tinerilor antreprenori sociali în administrarea afacerilor, strângerea de fonduri și activități de advocacy pentru promovarea intereselor întreprinderilor sociale prin dezvoltarea unei rețele moldo-ucrainene de tineri antreprenori sociali;
  • motivarea mai multor tineri ca să înceapă start-up-uri sociale și să sporească recunoașterea contribuției AS la incluziunea socială și reducerea inegalităților;
  • consolidarea structurile relevante de sprijinire a afacerilor pentru tinerii antreprenori din ambele țări, inclusiv finanțarea inițială.
Activiţăţi pe scurt:
  • Înființarea unei rețele active de 500 de întreprinderi sociale care să contribuie la promovarea parteneriatelor public-private în Moldova și Ucraina;
  • Crearea unui EcoHub care să susțină tinerii antreprenori sociali, care va juca un rol important în stimularea învățării reciproce, a informării și a schimbului de bune practici între tinerii antreprenori sociali, precum și asigurarea de finanțare inițială pentru cele mai bune 15 inițiative sociale de start-up care se concentrează pe sustenabilitatea mediului și au dovezi că oferă oportunități de angajare pentru tinerii marginalizați.
  • Deschiderea a 6 Laboratoare de Antreprenoriat Social în șase cele mai sărace și îndepărtate regiuni din Ucraina, asigurând accesul tinerilor defavorizați, inclusiv tinerelor femei / mamelor singure.
  • Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la antreprenoriatul social, integrarea temelor de antreprenoriat social în programa universitară și sprijinirea tinerilor antreprenori sociali pentru a câștiga recunoașterea publică pentru eforturile lor inovatoare de a aborda excluziunea socială, inegalitățile și degradărea mediului.
Website: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-unlocking-potential-young-social-entrepreneurs-moldova-and
Organizaţiile implementatoare: Proiectul este implementat de Institutul Gustav-Stresemann (eV) (GSI) - organizație principală (DE), AXA Management Consulting (MD), Asociația ECO-RAZENI (MD), Egalite International (UA), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-urile din Moldova CONTACT (MD) și ONG-ul ProNGO! e.V. (DE).